Archive for May 7th, 2008

  • GTD: het bezige brein

    De laatste maanden heb ik de indruk dat ik steeds minder gedaan krijg, zowel privé als professioneel. Vorig jaar was dat minder het geval, maar het was ook een ander jaar. Op school geef ik meer vakken dit academiejaar aan meer groepen en mijn studentenpopulatie is minstens verdubbeld. De laatste maanden heeft u hier al mijn bedenkingen kunnen lezen over hoe ik anders wil omgaan met e-mail en web2.0 applicaties. Maar dat is niet voldoende. Tijd om getting things done (David Allen) te lezen en te implementeren in mijn dagelijks bestaan.

    Allen geeft in zijn boek een aantal oorzaken waarom we niets meer gedaan krijgen: werk heeft geen duidelijke grenzen meer en de inhoud van onze functies verandert voortdurend. Daarbij stelt hij vast dat organisaties constant lijken te veranderen, maar ook de gemiddelde professional blijft niet lang met hetzelfde bezig.

    Nieuwe en meer complexere tijden dus. Waar ik zelf al veel over nagedacht heb is het volgende:”Noch het reguliere onderwijs, noch de traditionele methoden voor tijdsmanagement, noch de overvloed aan hulpmiddelen voor planning, zoals digitale agenda’s, pda’s etc., stellen ons in staat om te voldoen aan de nieuwe eisen die aan ons worden gesteld. Ze kunnen onvoldoende inspelen op de snelheid, complexiteit en de veranderende prioriteiten op het werk.” Onze beschikbare tijd vertrouwen we toe aan een agenda, bij de invulling van onze tijd maken we lijstjes op om prioriteiten te stellen. Als ik nadenk over mijn eigen agenda en lijstjes, dan moet ik inderdaad vaststellen dat ze wel helpen, maar toch blijven er veel niet-afgehandelde zaken hangen. Read more