Archive for April 16th, 2008

  • Leren leren

    Eergisteren woonde ik op school een onderwijscafé over games bij. Een van de sprekers was Kenzo ter Elst, een in 2004 afgestudeerde informaticus die vandaag werkzaam is als games ontwikkelaar bij Larian Studios.

    Zijn verhaal was niet direct praktisch bruikbaar voor leerkrachten die met games in het onderwijs willen starten, maar hij was zelf wel een mooi voorbeeld van wat games voor iemand kunnen betekenen. Naar eigen zeggen heeft hij zijn huidige beroep volledig te danken aan het spelen van games. Hij leerde oa.: de Engelse taal (en ook het Japans), programmeren, contacten onderhouden met gelijkgezinden en de kunst van het maken van een game.

    Kenzo is hiermee een mooi voorbeeld voor het sociaal constructivisme dat ondermeer inhoudt dat kennisverwerving niet direct het gevolg is van kennisoverdracht door de leerkracht, maar het product is van de denkactiviteit van de lerende zelf. Naast de actieve rol van de lerende, spelen ook sociale processen een zeer belangrijke rol binnen deze theorie.

    Read more