Archive for September 19th, 2007

  • En we zijn weer vertrokken

    Ondertussen op school: deze week is er onthaalweek, vanaf volgende week beginnen de lessen.

    Vandaag mocht ik als eerste een nieuw leslokaal gebruiken: klas 110 (droge benaming, we hebben nochtans ook “de groene zaal” en “het pretkot”) is een computerlokaal met 45 pc’s. De akoestiek is er niet zo goed, maar toch is het lokaal zeer welkom want we hebben nu eenmaal nood aan een groot computer-leslokaal.

    Lokaal 110

    Ik had een kleine inhuldiging verwacht, met een fleske champagne en zo, maar daarvoor moet je waarschijnlijk niet in het onderwijs zijn. Read more