‘t Zandeken

Als ik niet onder water ben, dan wil ik het liefst gaan fietsen. Om verschillende redenen heeft mijn fiets een jaar in de garage gestaan, maar nu is hij (hout vasthouden) weer definitief terug. De laatste weken werd mijn aandacht getrokken door ‘t Zandeken, een wijk in de gemeente Evergem. Tijd om de omgeving per fiets is van dichterbij te bekijken, voor het te laat is.

De wijk ‘t Zandeken ligt op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het gebied moet plaats maken voor de aanleg van het Kluizendok ter uitbreiding van de Gentse haven. Of zoals we lezen op de website van de stad Gent: “Met de werken aan het Kluizendok worden op het grondgebied van de stad Gent 200 ha bijkomende terreinen voor havenactiviteiten gerealiseerd. De terreinen aan het Kluizendok zullen worden aangewend voor de vestiging van hoofdzakelijk nieuwe terminals.”

Voor de bewoners begonnen de problemen in 1973. De omgeving werd toen ingekleurd als industriezone, m.a.w “wonen” werd van de ene op de ander dag zonevreemd. De vergelijking met Doel is nooit veraf, ook hier een verhaal van onteigenen, slechte communicatie door de overheid en veel menselijk leed. Een 100 tal huizen waaronder KMO’s en veel landbouwers moeten wijken voor de vooruitgang. Alleen jammer voor de bewoners dat de politici niets geleerd hebben uit het verleden. Het zal maar jouw huis, jouw levenswerk zijn dat moet verdwijnen.

U zegt?
 1. Gert Ruijer says:

  Zojuist zag ik de reportage over het verdwijnen van het Zandeken bij Terzake. De gelatenheid waarmee de bewoners reageren trof me het meest, naast de de rigoureuze planologische besluitvorming op een ministerie, dat zomaar ‘even’ beslist dat een dorpje + omliggend land kan verdwijnen voor een ekonomisch belang. Het is duidelijk dat de minister daar zelf niet woonde. Tevens schokkend, dat een gebied waar het slib gedumpt zou moeten worden wel tot natuurbegied kan worden en daar waar de natuur tot cultuurgebied is gemaakt dit zomaar van de kaart mag worden geveegd.

 2. Clem says:

  “Toevallig” zag ik vanmorgen eveneens de uitzending van Terzake. Hier wordt meer vernietigd dan levenswerk of een huis, ook sociaal weefsel en “natuurweefsel” wordt verscheurd. Dit vind ik BIJZONDER pijnlijk. Wat zou een alternatief kunnen zijn ?

  Ik ging op zoek naar meer informatie en vond jouw website.

  Clem

 3. Smetty says:

  Het zal in de toekomst niet anders zijn. Economische belangen zullen altijd voorrang blijven krijgen. Het enige wat men nu nog voor die mensen kan doen, is zorgen dat ze een faire financiele vergoeding krijgen. En niet de komende maanden, maar onmiddellijk. En inderdaad, het emotionele leed, het sociaal weefsel en het natuurweefsel zijn niet te vertalen in geld.

 4. Marc DeSmet says:

  Beste,
  Hierbij kopie van mijn e-mail bericht van heden aan Vlaams Minister Peeters, bevoegd voor haveninvesteringen.

  Betreft: verkeerd Vlaams havenbeleid.
  Geachte heer Minister PEETERS,

  Drie recente nieuwsitems hebben mijn ergernis zo doen stijgen dat ik de pen (nou ja, het toetsenbord) ter hand neem om u mijn misnoegen te uiten over het slechte, dure havenbeleid van de Vlaamse (maar eerder ook van de Belgische) overheid.

  In essentie komt het er op neer dat volgens mij te veel dure investeringen gebeuren in Gent en Antwerpen, en te weinig rond Zeebrugge.

  De 3 nieuwsitems waar ik het over had zijn:
  a) de berichten rond een capaciteitsverhoging van het Schipdonkkanaal,
  b) de klachten van de bedrijfswereld in Zeebrugge, die blijkbaar mijn ergernis deelt, inzake de gebrekkige infrastructuur;
  c) de moeizame onderhandelingen met Nederland inzake de uitdieping van de Westerschelde.

  De havens van Gent en Antwerpen liggen ver landinwaarts, en zijn bovendien slechts via Nederlands grondgebied te bereiken. Dat wil dus zeggen dat onze overheden voortdurend, in het geval van Antwerpen reeds eeuwenlang, plat op de buik (of op de rug) moeten gaan liggen om eender wat gedaan te krijgen (baggeren, loodsen, sluizen…), daar gigantische fortuinen heeft aan gespendeerd, terwijl we verdorie zelf een zeekust hebben!

  Als je de havenontwikkelingen van Gent en Antwerpen op een landkaart bekijkt lijken die zelfs hallucinant dwaas, en met geen enkel rationeel argument te verantwoorden! Geen wonder dat de Nederlanders ons toch zo graag dom noemen.

  Voorbeeld 1:
  In de waaslandhaven komt dus het nieuwe Deurganckdok. Een schip dat van de scheldemonding (laten we afspreken punt 3°20° Oosterlengte, 51°25 Noorderbreedte), door de uitgebaggerde, kronkelige Westerschelde, traag langs de zandbanken schuivend, onder toezicht van loodsen van vlees en bloed maar ook dure radarapparatuur, Oostwaarts navigeert, slaat aan de Belgische grens zuidwaarts af, komt ter hoogte van een sluis alwaar gewacht moet worden, desgevallend tot de staking achter de rug is, en neemt vervolgens wending…terug naar het Westen!!! Als het schip de uiterste punt van het Deurganckdok bereikt, heeft het ongeveer 100 km gevaren, waarvan het grootste gedeelte over buitenlands grondgebied, en bevindt het zich dan hemelsbreed op slechts 60 km van het vertrekpunt! Ubsurdum absurda!

  Voorbeeld 2:
  Boven Gent wordt het nieuwe Kluizendok gegraven, en moeten er bv. in het Zandeken onteigeningen gebeuren voor nieuw industriegebied. Ook dit dok bevindt zich ter westerkant van het kanaal dus ik herhaal mijn verhaal mutatis mutandis: Een schip dat van de scheldemonding (laten we afspreken punt 3°20° Oosterlengte, 51°25 Noorderbreedte), door de uitgebaggerde, kronkelige Westerschelde, traag langs de zandbanken schuivend, onder toezicht van loodsen van vlees en bloed maar ook dure radarapparatuur, Oostwaarts navigeert, slaat aan de sluis van Terneuzen (met Belgisch geld betaald maar Terneuzen en Sas-van-Gent wrijven zich in de handen om zoveer infrastructuur) zuidwaarts af, en zal ter hoogte van het Kluizendok wenden…terug naar het Westen!!! Als het schip de uiterste punt van het Kluizendok bereikt, heeft het liefst 75 km gevaren, waarvan het grootste gedeelte over buitenlands grondgebied, en bevindt het zich dan hemelsbreed op slechts 40 km van het vertrekpunt! Ubsurdum absurda!

  Nochtans is er een zeer goed alternatief:
  breidt de Zeebrugse haven uit naar het Oosten, graaf een kanaaldok op de plaats waar nu de paralelle kanalen “afleidingskanaal Leie” en Leopoldkanaal lopen, dus zonder één huis te moeten onteigenen of af te breken, en probeer dan industriegebieden te creëren waar het kan, dus via aankopen,eventueel onteigeningen, maar zonder bestaande woonkernen te vernietigen. Als U de kaart goed bekijkt hebt U dan een zeeweg tot in Maldegem. Dus voor een Gentse of Wase werknemer gemakkelijk te bereiken. U spaart miljarden uit, en het is eindelijk gedaan met het voortdurend op de buik gaan liggen voor Nederland.

  Een gewone burger,
  Marc DeSmet

 5. johan standaert says:

  beste heer de smet, ik ben woonachtig aan het schipdonkanaal .er is momenteel een studie lopende over de verbreding van het schipdonkanaal, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit gebeuren.u spreek van geen onteigeningen wel er zullen maar eventjes 180 woningen moeten verdwijnen tussen maldegem oostwinkel en zomergem.

Trackbacks for this post

 1. Ardi XIV

Leave a reply.