Archive for September 5th, 2004

  • Een echt kasteel

    “Een echt kasteel midden in de stad…” Voor een toerist is het Gravensteen een must-see in Gent. Ik heb al meerdere mensen vol bewondering naar het gebouw zien kijken. Meestal hoor ik daar twee redenen voor. Het ligt midden in de stad, op een plaats waar jehet niet verwacht. Ten tweede voldoet het helemaal aan onze verwachtingen die we hebben bij het begrip “kasteel”. Of anders gesteld, als ze bij Lego een kasteel zouden maken, dan zou het Gravensteen model kunnen zijn.

    Het was misschien 20 jaar geleden dat ik er binnen geweest was. In mijn herinnering bleven mij vooral de foltertuigen, de guillotine enandere horror tuigen bij. Over het Gravensteen valt dan ook erg veel te vertellen, het is niet voor niets één van de bekendste attracties van de stad Gent.

    Twintig jaar later gaat mijn aandacht vooral naar het gebouw. In de 18e eeuw werd het kasteel gebruikt als industrieel complex. “Een metaalconstructie-atelier en katoenspinnerijen vonden onderdak in het rechtsgebouw van de Oudburg en in de donjon. Andere gebouwen dienden als huisvesting voor vijftig arbeidersgezinnen.” (Bron: website stad Gent) Lofting avant-la-lettre zeg maar. Gelukkig kwam er een herwaardering van het gebouw, kocht de stad het terug op en werd met de renovatie begonnen. Dit alles zal meer dan 100 jaar in beslag genomen hebben (zie ook foto’s uit die periode via gent-door-de-jaren).

    En naast al die geschiedenis, leent het gebouw zich ook om foto’s te maken over: het Gravensteen zelf, de stad of als je smetty heet…een variatie op eend.