Archive for September 2nd, 2004

  • ‘t Zandeken

    Als ik niet onder water ben, dan wil ik het liefst gaan fietsen. Om verschillende redenen heeft mijn fiets een jaar in de garage gestaan, maar nu is hij (hout vasthouden) weer definitief terug. De laatste weken werd mijn aandacht getrokken door ‘t Zandeken, een wijk in de gemeente Evergem. Tijd om de omgeving per fiets is van dichterbij te bekijken, voor het te laat is.

    De wijk ‘t Zandeken ligt op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het gebied moet plaats maken voor de aanleg van het Kluizendok ter uitbreiding van de Gentse haven. Of zoals we lezen op de website van de stad Gent: “Met de werken aan het Kluizendok worden op het grondgebied van de stad Gent 200 ha bijkomende terreinen voor havenactiviteiten gerealiseerd. De terreinen aan het Kluizendok zullen worden aangewend voor de vestiging van hoofdzakelijk nieuwe terminals.”

    Voor de bewoners begonnen de problemen in 1973. De omgeving werd toen ingekleurd als industriezone, m.a.w “wonen” werd van de ene op de ander dag zonevreemd. De vergelijking met Doel is nooit veraf, ook hier een verhaal van onteigenen, slechte communicatie door de overheid en veel menselijk leed. Een 100 tal huizen waaronder KMO’s en veel landbouwers moeten wijken voor de vooruitgang. Alleen jammer voor de bewoners dat de politici niets geleerd hebben uit het verleden. Het zal maar jouw huis, jouw levenswerk zijn dat moet verdwijnen.