Archive for May 24th, 2007

 • Reflectie

  Ik zat vandaag voor het eerst in een associatie-vergadering. Voor mij is dat de Associatie Universiteit Gent. Concreet betekent dat dat de Universiteit Gent en 3 hogescholen hun krachten bundelen op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en infrastructuur. In de toekomst zullen hogescholen ook aan onderzoek gaan doen. Een associatie met een universiteit is in die zin dus noodzakelijk.

  Tot op heden heb ik daar vrij weinig van gemerkt. Maar kijk, vandaag ben ik in de vergadering wel geschrokken van hoe ver men eigenlijk al gevorderd is. Samenwerken biedt mogelijkheden. Voor iedereen.

  Iemand heeft mij wel eens gezegd dat een hogeschool niet zoveel verschilt van een middelbare school. Tot op vandaag had ik de indruk dat dat grotendeels waar was, maar dat gaat nu toch echt veranderen. Die evolutie is er grotendeels gekomen onder druk van het beleid. Dat bevestigt alweer dat je er niet komt met alleen maar goeie wil.

  Ik ben eigenlijk wel blij met die evolutie. Het is en het blijft aan een “onderwijs-tempo” natuurlijk, maar het is hoopgevend en motiverend om te zien dat de onderwijs-boot gaat bewegen.

  Mijn keuze voor het onderwijs is altijd een beetje duaal geweest. Ik heb wel vaker moeten horen van andere leerkrachten dat ik geen “echte leerkracht” ben omdat ik meer wil dan alleen maar kennis overbrengen. Vandaag heb ik zwart op wit gehoord (mooie uitdrukking he) dat er ook plaats is binnen mijn eigen school om mijn ding te kunnen doen. Wat het allemaal effectief gaat betekenen voor mij weet ik niet, maar toch dacht ik vandaag: blij dat ik voor het onderwijs gekozen heb.