Välkommen

Gripsholms Slott ligger i den lilla staden Mariefred i Södermanland vid stranden av Mälaren. Slottet har fått sitt namn efter en av den svenska medeltidens stora personligheter, Bo Jonsson Grip, som under senare hälften av 1300-talet uppförde den första borgen. Slottet skänktes under sen medeltid till ett kartusianerkloster som grundats i Pacis Mariae – Mariefred.

Vid reformationen drogs klostret in till staten och 1537 började Slottet uppföras med Henrik von Köllen som byggmästare. Slottet byggdes på Gustav Vasas initiativ och utgjorde en del av ett nytt nationellt försvarssystem.

Trosa kommun är en ung kommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Landsbygden runt Vagnhärad och Västerljung är rik på fornminnen – runstenar, gravrösen och fornborgar vittnar om ett kustlandskap befolkat av jordbrukare och fiskare. Vid Tuna by i Västerljungs socken hittades på 1700-talet Sveriges största guldskatt. Den finns nu bevarad på Historiska museet i Stockholm.

Snapshot from Smetty’s diary: took a few pictures in Mariefred en Trosa. Funniest story of the week: arrive on a saturday which happen to be a holiday, in a city where you wanted to go shopping, 45 minutes before the shops close. Shops are closed on sunday too. Swedes can start laugh out loud. Mwahahaha.

U zegt?

Leave a reply.