Archive for July 9th, 2006

  • Het is vandaag kermis in het dorp waar ik meer dan 25 jaar gewoond heb. “Wat betekent dat nu die kermis?” vroeg Viking onlangs. In onze familie hebben we namelijk de gewoonte om alle familie bij√©√©nkomsten een “kermis” te noemen.

    Volgens Wikipedia is een kermis:

    “van oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de patroonheilige van de plaats. Kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse.

    Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in vele dorpen gaan beiden nog hand in hand en gaat er op de wijdingsdag een processie uit.

    Read more