NLP, Sjamanisme en Kwantumfysica

Een tijdje geleden was ik (op uitnodiging van het centrum Astro-Ohm) aanwezig op een sessie met de klinkende titel: “NLP, Sjamanisme en Kwantumfysica”. De lezing werd gegeven door Paul Liekens. Een korte situering van de kernbegrippen:

Neuro-Linguistisch Programmeren (meestal afgekort tot NLP) is de studie van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie en verandering van subjectieve ervaringen. (Wikipedia)

Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap. Sjamanistische levensvisies bij ”natuurvolkeren” zijn cultureel bepaald. Er bestaan dan ook vele, soms sterk uiteenlopende, vormen van. (school voor sjamanisme)

Kwantumfysica (of -mechanica) is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie op zeer kleine afstandsschalen beschrijft. (Wikipedia)

Besluit:

Deze post is een beetje lang uitgevallen. Daarom ga ik beginnen met een besluit. De sessie heb ik een paar weken geleden bijgewoond, maar toch heb ik dit verslag een tijdje laten liggen. Ondertussen heb ik enkele mensen om uitleg kunnen vragen over bovenstaande kernbegrippen. Een vriend (en wetenschapper) was zo vriendelijk om kwantumfysica te situeren en de basisprincipes ervan uit te leggen. Sjamanen hebben zich helaas niet aangediend in mijn vriendenkring. Wel blijken veel mensen die ik ken, ooit al een keer een sessie bijgewoond te hebben over NLP.

Mijn algemene conclusie over de presentatie was dat het teveel een mix was van elementen die op een hoop gegooid werden, dat er te veel met “wetenschappelijke” argumenten werd gegoocheld en dat de voorbeelden te veel in de abracadabra sfeer zaten. En toch was de presentatie interessant. Ik ben de kernbegrippen al op een paar plaatsen tegen gekomen (bijvoorbeeld de Humo), maar nu weet ik ondertussen ongeveer waarover het gaat. Leest u vooral even mee.

Het eerste deel:

Het publiek die avond was zeer divers. Het onderwerp sprak blijkbaar zowel twintigers als zestigers aan.

De sessie begon met een meditatie en gesloten ogen. Ik hoorde vragen voorbij komen over luchtstromen die ik mij moest inbeelden en droomde vrolijk mee. De dame naast mij verstoorde mijn gedachten met klachten over de ventilator van mijn portable. Overschakelen naar pen en papier zag ik eerlijk gezegd niet zitten. Achteraf zonder notities een zinnig verhaal schrijven zat er ook al niet in, want ik ben niet vertrouwd genoeg met het onderwerp. De meditatie was gelukkig snel afgelopen (en de boze blik naast mij klaarde op), zodat de eigenlijke uiteenzetting kon beginnen.

De spreker begon zijn verhaal met het gegeven dat op 21 december 2012 de tijd zou stoppen volgens de Maya kalender. De sjamanen hebben dit gegeven volgens hem aangegrepen om terug op zoek te gaan naar de connectie tussen aarde en mens. Volgens hen zal er na 2012 een nieuw soort mens ontstaan. Dat wil echter niet zeggen dat de aarde gaat ophouden met bestaan. Als we ons bewuster worden van dat einde, gaan we er wel anders tegenaan kijken. De sjamanen zelf zijn door dit inzicht op dat einde een totaal ander leven gaan leiden.

Er werd niet bijverteld wat ik mij bij die andere levensstijl moet inbeelden. Op het eerste zicht dacht ik “wat een gelul”, maar anderzijds valt het mij wel op dat onze media de laatste tijd vol doembeelden staat over de gevolgen die de opwarming van de aarde kan hebben.

En dan is het tijd om de kwantumfysica erbij te halen. Daar is men tot de vaststelling gekomen dat alles “is”. Met andere woorden: er is geen verleden, heden of toekomst, maar alleen een nu. In het veld dat “is”, is alles aanwezig en daardoor kan je dan ook op elk moment een andere keuze maken (binnen je leven, werk, lichaam…). Dit uitgangspunt is interessant voor NLP, want NLP staat voor het feit dat je op elk moment een nieuwe keuze kan maken.

Bovenstaande wordt geillustreerd met een praktisch voorbeeld van iemand uit de zaal. Het proefkonijn moet denken aan bepaald gedrag of een emotie dat als negatief ervaren wordt en altijd terug komt. De man geeft aan last te hebben van faalangst. Paul Liekens legt vervolgens uit hoe dit onstaan is en wat eraan gedaan kan worden:

Als je 21 seconden aan iets denkt, komt er een neurologische verbinding in je hersenen. Liekens vraagt aan de persoon waar hij dit in zijn leven voor het eerst ervaren heeft. Deze man moet vervolgens teruggaan naar het moment van dat voorval en zich afvragen wat zijn jongere ik had kunnen gebruiken om de faalangst niet te beleven. Hij moet dus zoeken naar een punt in zijn leven waar hij een gevoel tegenkomt dat hem had kunnen helpen. In dit geval zou dat een gevoel van zelfvertrouwen kunnen zijn. Dit gevoel moet je dan als het ware vastgrijpen en ermee terug gaan naar het moment waarop je het had kunnen gebruiken. Op die manier kan je hetzelfde voorval beleven, maar nu met het juiste gevoel als wapen. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat het oorspronkelijk gevoel (faalangst) zal vervangen worden door zelfvertrouwen.

Dit alles kan volgens Paul Liekens verklaard worden via de kwantumfysica. Op het moment van de presentatie kon ik met deze uitleg niets, wist ik veel wat kwantumfysica zou inhouden. Een vriend van mij merkte hierover op, dat mensen als Paul Liekens een veel voorkomende fout maken. Kwantumfysica geeft een uitleg dat geldig is op micro-niveau, maar in een sessie als deze wordt dat zomaar gebruikt om gedragingen van mensen te verklaren.

Liekens gaat dan verder met de volgende stelling: alles ontstaat uit intentie. Denken we aan een stoel: die is ontstaan uit een intentie van iemand om een stoel te maken, nadien pas worden er plannen gemaakt voor de creatie van de stoel en in een nog latere fase komt de productie. Zo is waarschijnlijk ook het hele universum ontstaan (de naam hiervoor is afhankelijk van je godsdienst).

Met een stelling als deze doet ook godsdienst zijn intrede in de spreker zijn verhaal. Hij zal er nog regelmatig op terug komen.

We krijgen ook een ander voorbeeld over keuzes maken met NLP: het wegnemen van allergieen. Dit is alleen mogelijk voor kinderen vanaf 10 jaar omdat abstract denken pas vanaf dan mogelijk is. Om ook jongere kinderen te bereiken heeft men een sprookje gemaakt over hun knuffelbeer. Achttien van de twintig kinderen waren na deze sessie verlost van hun allergie. Naar aanleiding hiervan werd een boek geschreven: helende verhalen.

Liekens is er behoorlijk trots op dat het boek telefoonnummers bevat van de getuigen. Toegeven, dat is een sterk argument.

En verder: een verhaal dat je als ouder maakt voor je ziek kind, heeft hetzelfde effect. Zelfs een verhaal lezen vanop afstand is ook een intentie tot genezen. Het onderbewuste van het kind pikt dit dan op waardoor het kan genezen. De persoon in kwestie hoeft dus niet fysiek aanwezig te zijn.

Het tweede deel:

Nieuwe keuzes maken betekent dat je voordien al eens keuzes gemaakt hebt. Liekens vertelt dat je je leven kan kiezen voor je geboren wordt: welk land, welke ouders, broers of zussen, maar ook je problemen. Als voorbeeld horen we het verhaal van een blinde man waarmee hij samen die beslissingen voor zijn geboorte opnieuw overloopt. De blinde kreeg vervolgens een opdracht die eruit bestond om zich in te beelden hoe zijn leven zou zijn mocht hij kunnen zien. Een paar weken later waren er merkbare verbeteringen. De blinde besloot echter bewust dit proces tegen te houden. De spreker vertelt ook een gelijkaardig voorbeeld met een dove vrouw.

Het grote probleem bij beide voorbeelden was volgens de spreker dat de intentie niet zuiver genoeg was. Dit geeft dan ook aanleiding tot de grootste vraag binnen NLP is: “wat staat ons in de weg om ons doel te bereiken?” Dit kunnen zowel factoren binnen onszelf als bij anderen zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat waar mensen bij elkaar zijn er automatisch een groepsgeest ontstaat: een clubsgeest, een dorpsgeest etc. Deze fenomenen zorgen ervoor dat er een bepaalde werkelijkheidswaarde op dat moment heerst die ons kan tegenhouden. Zo zijn we diep doordrongen van hersenspinsels die ons verhinderen bepaalde zaken te doen, zoals bijvoorbeeld lopen op water (godsdienst!).

Een ander voorbeeld zijn mensen die een trauma beleefd hebben. Op het moment van de feiten splitst de ziel in twee, waarbij het gekwetste deel naar de onderwereld verhuist. Sjamanen gaan dan terug naar die onderwereld en vragen dat deel van de ziel om terug deel te worden van het aura.

Het tweede deel ging dus over het wel of niet keuzes maken in je leven en hoe NLP en sjamanisme hiermee omgaan. Ik had de indruk dat Liekens hier niet alleen zware uitspraken deed, maar ook de vragen hierover systematisch counterde met “ik ben dit nog aan het onderzoeken, het is te vroeg voor een verklaring”. Misschien is het dan ook te vroeg om die denkbeelden al mee te nemen in een presentatie denk ik dan.

Na de sessie?

Ik zou in elk geval wat meer willen weten over NLP en sjamanisme, maar dan niet door elkaar gemixt. Kwantumfysica laat ik liever aan de natuurkundigen over. Als ik nog een cursus volg, dan leest u het hier. Wie zelf zo een sessie wil volgen, kan terecht bij mijn vriendjes van astro-ohm.

Wedden dat dit weer zo een post gaat worden waar comments op blijven komen? Ik voel het. In mijn linkerteen.

 

U zegt?
 1. Dan zal ik alvast starten.(Met commentaar geven)
  Een van de redenen waarom ik uitkeek naar deze post van jou,was omdat ik zelf het afbranden van mijn ouderlijk huis 10 jaar later als een van de beste momenten in mijn leven beschouw. (Uiteraard niet op het moment zelf.)
  Op een of andere manier heeft dit heel veel positieve invloed op mijn en mijn ouders hun leven gehad. Positieve invloed omdat we zelf ervoor gekozen hadden dat we dit als een nieuwe kans zouden aangrijpen.
  Ik heb al een aantal dingen over NLP gelezen en overwogen om dit jaar een NLP cursus te volgen. (Uiteindelijk toch voor Gestalt gekozen).
  Ik geloof dat je <a href=”http://www.flickr.com/photos/yveshanoulle/266060367/in/set-72157594320097927/” rel=”nofollow”>zelf instaat</a> bent om je leven te beinvloeden met je gedachten. Dat heb ik reeds <a href=”http://paircoaching.spaces.live.com/Blog/cns!6FC33EC6E902A219!182.entry” rel=”nofollow”>meermalen</a> meegemaakt. Zo gaan kinderen als je ze verteld dat ze iets kunnen,altijd een stukje verder, dan als je ze afbreekt.

  Doch ik begrijp heel goed je sceptisme, zeker als men al deze thema’s gaat mengen met elkaar.

 2. Smetty says:

  @Yves: amaai…

  De brand was dus een nieuw begin. Waarschijnlijk heb je toen keuzes kunnen maken die je anders niet had gemaakt. Sterk voorbeeld.

  Toen ik pas afgestuurd was, heb ik eerst als hard sales gewerkt. We moesten toen allemaal NLP dingen doen (omzet op de autoruit en op de spiegel in de badkamer plakken). Ik heb me pas jaren later gerealiseerd wat die sales manager toen aan het doen was.

  Ik zal nog wel eens een NLP sessie volgen. Wie is daar goed in? Toch Paul Liekens?

  Gestalt. Een url van?

 3. Smetty says:

  Interessant allemaal. Ik moet eens een training bij jou komen volgen 🙂

  Pollepels. Haha. Dat was gelijk een aardbol met de plechtige communie. Zo lekker Vlaams.

 4. Wat me het meeste bijbleef was de reactie van mensen.
  Jeugd vrienden van mijn ouders die hen van de ene dag op de ander laten vallen. En buren van een collega van mijn moeder die naar een electronica winkel rijden en ons een nieuwe TV cadeau doen.
  En pollepels. We hebben meer als 9 pollepels cadeau gekregen. Blijkbaar iets waarvan iedereen denkt dat je niet zonder kan.
  Ik heb geleerd dat ik elke situatie op een positieve manier kan bekijken. Iets wat ik dagelijks in mijn project coaching gebruik.
  Gestalt volg ik bij het <a href=”http://www.ivc.be” rel=”nofollow”>IVC</a>
  De website ziet er niet uit, maar als het op gestalt aankomt, kan niemand in Belgie aan hen tippen.
  Ik heb bij hen de VTLG gevolgd.
  <a href=”http://www.ivc.be/vtlg.htm” rel=”nofollow”>Voortgezette Training voor Leiden van Groepen</a> is een cursus van +/- 12 maanden. Tijdens deze periode volgde ik een 15tal verlengde weekend, halve weken, volle weken. Met oa een volledige <a href=”http://www.outwardbound.be/nl/home_intro.asp” rel=”nofollow”>Outwardbound</a> cursus met onze vtlg groep. Een schitterence opleiding voor leidinggevenden die willen investeren in hun toekomst.
  Ik begin volgende jaar met de <a href=”http://www.ivc.be/gto.htm” rel=”nofollow”>GTO</a>.

 5. Hihi, heb je de link naar Paircoaching.net, mijn training bedrijf?

  Ik heb net geblogged over een event rond NLP & Creativity.

 6. Diane says:

  Ben hier beland omdat ik wat meer wilde kennen over de kwantumtheorie. Wat het zelf zijn keuzes maken aangaat, zie ik een link met wat ik sinds 1986 dagelijks doe, met name, “affirmeren” of “bevestigen” wat ik wil in het leven. Alles is uitgekomen, tot op de letter juist als het een halve bladzijde was, al kon het (maximaal) een paar jaren duren.

  Misschien moet ik niet proberen weten “hoe” en dus info zoeken over kwantum en over structuur lichaam en DNA enz maar gewoon vaststellen dat het (feilloos) werkt.

 7. Wils van der Steen says:

  NLPcursus heeft mijn leven 501% rijker gemaakt! Doen dus!

Leave a reply.