Diepvriespunten

ëDeze week en volgende week is mijn agenda volledig gevuld met lesgeven.

De studenten van het 3e jaar vertrekken weldra op stage, zodat de lessen zo snel mogelijk gegeven moeten worden. Een vrij moment vinden om je les te planten, is echt denk- en zoekwerk. Zodoende ben ik dit jaar op tijd begonnen, zelfs voor de eigenlijke start van het academiejaar. Hadden ze mij vandaag niet uitdrukkelijk verboden om les te geven (schorsing van de lessen omwille van de officiële start), dan had ik vandaag ook gewoon les gegeven. Het is al moeilijk genoeg om alles gedoceerd te krijgen. Gezien het tempo, heb ik tegen volgende week al 75% van mijn opdracht in het 3e jaar gegeven voor dit academiejaar.

Dat betekent dan weer niet dat ik op mijn lui gat mag gaan zitten voor de rest van het jaar. Een school zou een school niet zijn, mocht je geen andere taak krijgen in de plaats. Gelukkig is dat in het Hoger Onderwijs iets gelijk(w)aardigs. In mijn geval navorming geven aan collega lectoren. Als je in het middelbaar onderwijs “vrij” bent, moet je vervangingen doen, meestal omdat collega’s ziek zijn of met een andere klas op uitstap zijn. Volgens de procedure kreeg je dan een papiertje met een vervangopdracht. De leerlingen waren altijd en consequent tegen die opdrachten, en het leek alsof dat soort uren voorbestemd waren voor wangedrag. De leerkracht krijgt dan de rol van de schapendoes. Dat is zo een hond die rond zijn schapen cirkelt, omhoog springt en WAF zegt als ze te veel poten in de verkeerde richting zetten.

Momenteel gaat er ook veel tijd naar administratieve vragen en taken. Zo kreeg ik net een mailtje binnen met de vraag of “we onze examenresultaten van het vorige academiejaar mogen opvragen om na te gaan of het om ‘diepvriespunten’ gaat”. En jawel, het gaat hier om diepvriespunten (= examens die afgelegd werden voor een bepaald studiejaar en waarvoor de student nog niet geslaagd is).

Officieel spreek je over tekorten, in de wandelgangen zijn het buizen. En een vrijstelling is geen vrijstelling, maar wel een diepvriespunt. Het is maar dat u het weet.

U zegt?

Leave a reply.