De Europese ziekteverzekeringskaart: schoon op papier

In theorie klinkt het allemaal goed. Als Europees burger kan je met de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) bij een tijdelijk verblijf in het buitenland de terugbetaling vragen van bepaalde onkosten (enkel dringende medische verzorging) bij het ziekenfonds ter plaatse.

In de praktijk krijgen we een ander verhaal.

Voor we naar Marseille vertrokken hebben wederhelft en ik elk bij ons ziekenfonds navraag gedaan (wat wel, wat niet etc.). Beiden hebben we er meerdere mensen geraadpleegd omdat we foute én tegenstrijdige informatie kregen. Uiteindelijk hebben we ons zelfs tot de juridische dienst van het RIZIV gericht omdat een duidelijk antwoord uitbleef op enkele vragen.

Een paar weken geleden op een trap. Boenk bonk patat. Een hand dat opzwelt. De dokter beslist dat er best foto’s genomen worden. Zowel bij de dokter, bij de radioloog, als bij de apotheker heb ik mijn EZVK getoond. Telkens was er lichte paniek bij hen, gevolgd door “daar kunnen wij niets met doen, u moet alles vooraf betalen”.

Vandaag ben ik die briefjes gaan binnen doen bij het CPAM in Marseille (caisse primaire d’assurance maladie).

Aan het loket zegt de dame: “dat is hier niet, je moet dat in België doen”. Vervolgens leg ik vriendelijk uit dat ik het moet indienen bij hen volgens de procedure. Ik krijg een bruine omslag en ze duwt mijn papieren weg. Na enige discussie neemt ze mijn EZVK en neemt er een kopie van. “Steek dat ook in de omslag samen met de kopieën van de facturen en doe die hierbuiten in de bus” zegt ze. Einde verhaal en ze luistert zelfs niet meer. Aan het onthaal verderop staan er gelukkig nog medewerkers die het ook vreemd vinden en het nog eens willen navragen. Volgens die versie moeten de originelen in de bruine omslag. Ik heb uiteindelijk alles in de omslag gestoken wat ik dacht dat er in moest en er nog mijn GSM-nummer bijgeschreven.

Ik ben benieuwd. Eerlijk gezegd geloof ik er geen snars van dat dit in het bureaucratische Frankrijk vanzelf in orde gaat komen.

U zegt?

Leave a reply.