Wetenschapper

Een elektronische leeromgeving (hierna afgekort als ELO) is een belangrijk instrument geworden voor de school, de klas, de leerkracht, de leerling, maar even goed voor de ouders. Het woord “leer”-“omgeving” geeft eigenlijk perfect aan waarvoor het dient. Een omgeving om te leren.

Hoe we zo een omgeving moeten gebruiken, hebben we op school niet geleerd. We zijn het als leerkrachten zelf nog aan het uitzoeken. Er wordt al volop onderzoek naar gedaan en dat zal, samen met goede praktijkvoorbeelden, de komende jaren wel meer inzicht geven in hoe we zo een ELO best kunnen gebruiken.

Voor mijn doctoraat ga ik een onderzoek doen naar de stand van zaken en het gebruik van de ELO in het secundair onderwijs. Daarnaast zal ik enkele concrete onderzoeken uitvoeren, waarbij ik de effecten van een bepaald gebruik, via een tool in een context van samenwerkend leren, ga nagaan op het leren zelf.

Op Marketingfacts las ik vorige week (uitspraak van Charles Leadbeater op PICNIC08):

“Veel van de mogelijkheden die we benutten in collaboratie op het web, komen uit de wereld van de wetenschap. Wetenschappers, zegt Leadbeater, zijn de meest actieve ontwerpers en designers van computer software. Kijk dus naar jonge wetenschappers en de zich ontwikkelende wetenschapsgebieden als je de toekomst wilt zien.”

Ik vond dat een mooie uitspraak. Wetenschappers ontwerpen en testen voortdurend. Het komt er alleen op aan daar (soms) ook een bruikbare vertaling voor te vinden buiten de onderzoeksomgeving.

Heb ik tegelijk ook een goeie insteek gevonden waarom ik volgend jaar ook naar PICNIC moet.

U zegt?

Leave a reply.