Archive for June 14th, 2008

  • Doctorandus

    Vandaag werd ten huize Simon & De Smet een fles champagne gekraakt. En wel omwille van dit:

    “Volgende personeelsleden werden voor 50% van hun voltijdse opdracht vrijgesteld voor het uitvoeren van doctoraatsonderzoek: Cindy De Smet, 100% tijdelijk lector, departement Lerarenopleiding Ledeganck.”

    Alvast bedankt aan iedereen voor de steun de afgelopen maanden. En nu gaat het pas echt beginnen voor doctorandus (Belgische betekenis) De Smet.