Archive for October 15th, 2005

  • No logica

    Gisteren kreeg ik een mailtje in de inbox van een schoolcollega. Hij stuurde een herinnering (1000 X dank want ik was het uit het oog verloren) dat gisteren de deadline was om een document in te vullen. Nu komt het. Op dat document moest je invullen of je vorige week tijdens de staking: gewerkt had, die dag geen opdracht had of die dag “gewettigd” afwezig was (ziekte bijvoorbeeld).

    De extra optie was dus “niet invullen” en dat staat gelijk met “ik heb deelgenomen aan de staking”. En iedereen die staakt, krijgt voor die dag geen loon.

    Eerlijk gezegd ben ik serieus verontwaardigd. Ik heb niet gestaakt (laten we de staking dit keer maar de eenzijdig-opgelegde-gijzeling noemen) en die dag zelfs 7 uur les gegeven. Maar als ik dat document gisteren niet getekend had, dan was dat voor de Hogeschool automatisch gelijk aan “stakingsdeelname” en ook loonsverlies.

    Waar is de logica? Het zijn wel de stakers die afwijken van de normale gang van zaken. Niet ik. Maar dat ik ook nog is actie moet ondernemen om mijn loon te behouden, wel dat gaat er bij helemaal NIET in.