Archive for November 11th, 2004

 • Waarom bloggen in het onderwijs?

  Vorige week op mijn eigenste hogeschool een voorstel gedaan om bloggen op te nemen in de ICT projectweek. Een motivatie heb ik nog niet gegeven, maar onderstaande zou een eerste aanzet kunnen zijn.

  Vorige week was Jay Rosen, professor journalistiek aan de New York University, moderator op Bloggercon III voor de sessie “Academia” (Podcast of download via IT onversations). Deze sessie is een must voor iedereen die interesse heeft voor het onderwerp. De prof is onder meer auteur van het boek “What Are Journalists For?”, schrijft voor de grotere Amerikaanse kranten en tijdschriften én heeft een eigen weblog.

  Mijn eigen samenvatting (= geen letterlijk vertaling, maar mijn interpretatie, zonder eigenaar te zijn van het gedachtegoed) van de sessie:

  Print versus Digitaal:
  Tot op heden werd in de academische wereld vooral gebruikt gemaakt van het medium print om te publiceren. De nadelen hiervan zijn het hoge prijskaartje en de beperkte communicatie (meestal een klein groep insiders). Bloggen zou hier een oplossing kunnen betekenen:
  Kosten zijn niet langer een issue en de hele wereld kan meelezen, dus ook buiten de eigen wereld kan er een dialoog ontstaan. Blogs bieden vandaag geen antwoord op twee functies die print vandaag wel bieden. Eerst en vooral is een blog minder exclusief. Deze exclusiviteit van publiceren enerzijds en lezers anderzijds, is nog vaak de bestaansreden van een blad in de academische wereld. Daarnaast hangt het succes van onze professoren vandaag de dag onder meer af, van welke én hoeveel publicaties zij op hun CV kunnen zetten. Dit alles is natuurlijk gebaseerd op het medium… print.

  Read more